Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy na odległość

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Internet-Group Tomasz Leśniak ul. Bukowa 31, 76-206 Bierkowo tel. 53 55 33 500, adres e-mail: biuro@sekrecik.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ustawa przewiduje odstąpienie od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny a zastosowanie w naszym sklepie terminu 100 dni na odstąpienie od niniejszej umowy jest w ramach naszego dobrowolnego gestu.

Informujemy jednocześnie, że skorzystanie ze 100-dniowego terminu odstąpienia od umowy nie jest warunkiem ani nie stanowi ograniczenia dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Internet-Group Tomasz Leśniak ul. Bukowa 31, 76-206 Bierkowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

b) Ponosimy koszty zwrotu rzeczy:

 

Poniżej podajemy jeden z niezobowiązujących sposobów:

 

- po skontaktowaniu się z nami:

- na stronie https://www.pocztex.pl/ezwroty/  wpisz nazwę naszego sklepu SEKRECIK.
Po wybraniu nazwy sklepu z listy klika "DALEJ".

- wypełnij dane w formularzu (pola oznaczone gwiazdką są wymagane), po wprowadzeniu danych kliknij WYŚLIJ.

- w tym momencie zostanie do nas wysłane drogą elektroniczną zgłoszenie Twojego zwrotu.

- po naszej akceptacji w systemie na zwrot otrzymasz na podany wcześniej przez Siebie e-mail wiadomość od Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej. W wiadomości tej będzie się znajdować nalepka adresowa, którą należy wydrukować i wraz z przesyłką zanieść na dowolny Urząd Pocztowy (przekazać pracownikowi poczty w okienku).

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Miejscowość, data................

 

.............................................

.............................................

.............................................

Imię i nazwisko, adres, telefon

 

Internet-Group

ul. Bukowa 31

76-206 Bierkowo

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

- .................................................

- ................................................

- ................................................

 

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

Umowa dotyczy zamówienia nr ...................................................

 

Data odbioru towaru..................................................................

 

Numer konta bankowego (na który nastąpi zwrot płatności):

...........................................................................................................